sâmbătă, 9 martie 2019

One picture or more. From time to time. (28) Despre neputinta intr-o lume a instrainarii. About human helplessness.

Despre neputință într-o lume a înstrăinării.
About the powerlessness in a world of alienation.

In memory of my beloved Puiu Miță, july 2003 - 27.05.2019 

"Că  eu sunt bolnav, că tu ești bolnav, că suntem bolnavi, știm prea bine.
Că  eu mă pierd, că tu te pierzi, că ne pierdem, știm, din nou, prea bine.
Că tu ai uitat, că și eu uit,  că toti uitam - adesea, natural, se știe.
Că între toate acestea și simțirile din fire, se trage o fină linie,
ca un "à propos", subtil între indiferență și uitarea de sine,
ca între un dezolant "je m'en fiche de toi", etalat fără rușine, paradoxal
ca și cum eu aș râde de tine, tu de mine, haotic pană la apoplexie.
Că suntem bolnavi, că tu esti bolnav, că eu sunt bolnav
de atâta micime, de frica de a nu ne fi bine, între toate cele,
ce se pierd treptat în a vieții ipocrizie, că ne targuim vezi bine
cum să nu ne rătacim între extaz și agonie, între "sunt bine"
spus ca pentru sine, pentru a nu da de bănuit că ne prelingem,
de fapt, fără pic de vlagă și entuziasm, latent balans,
ca intre azi și ieri, între ieri și maine ce poate nu mai vine.
Că tu ești bolnav, că eu sunt bolnav, că suntem bolnavi, chiar, știm prea bine.
Si uităm nonșalant, să ne oferim acel răgaz pentru un pic de mai bună simțire.
Că toți uitam, că și eu uit, că și tu ai uitat cum mai e să fii, să exiști,
Dincolo de orice dram de rătăcire, pentru că din neștiință, toți ne putem pierde
Intre  indiferență, dezolare, uitare și înstrăinare... fireasca, umana, neputință."

"That I am ill, that you are ill, that we are ill, we know too well.
That I'm losing, that you are losing, that we are losing, we know, again, too well.
That you have forgot, that I've I've forgot, that, we all forget - often, of course, it is known.
As between, all these and the sensations in the threads, a fine line is drawn,
as an "à propos", so subtle between indifference and self-forgetfulness,
as between a desolate "je m'en fiche de toi", spread without shame, paradoxal,
as if I were laughing at you, you at me, chaotic until apoplexy.
That we are sick, that you are sick, that I am sick
of this scarcity, afraid of not being good, among all these,
what is gradually lost in the hypocrisy of life, 
that we negociate, in order to not lose ourselves between ecstasy and agony, 
between "I'm fine", saying this for itself, for not to give any suspicion, 
that we're complaining in fact, without a bit of strenght and enthusiasm, a latent balance,
as between, today and yesterday, between yesterday and tomorrow
 that it may no longer come.
That you are sick, that I am sick, that we are sick, indeed, we all know too well.
And we forget, nonchalantly, to give ourselves that respite for a feeling of better.
That, we all forget, that, I forget, that, you forgot how to be, how to live,
Beyond any wandering drama, because from ignorance, we all can lose

Between indifference, desolation, forgetfulness and alienation... the natural, but human helplessness. "
 
Private archive.
2019©AlexaT
GândCălător.blogspot.com
Click to see enlarged views.
Series of photo instants, 
up-close & collages;

Edited in color, sepia and/or black & white. 
Visions. From time to time.
A mix of photo instants: February, March, 7 - March 9, 2019, SPRING 2019
*****
Motto: 
"Write it on your heart
Blue Lagoon, Sithonia, Greece, September 2019
that every day is the best day in the year.
He is rich who owns the day, and no one owns the day
who allows it to be invaded with fret and anxiety.
Finish every day and be done with it.
You have done what you could.
Some blunders and absurdities, no doubt crept in.
Forget them as soon as you can, tomorrow is a new day;
begin it well and serenely, with too high a spirit
to be cumbered with your old nonsense.
This new day is too dear,
with its hopes and invitations,
to waste a moment on the yesterdays."**

**By Ralph Waldo Emerson in "Collected Poems and Translations". 
Our compassionate selves.
Acknowledge the pain and woundedness in another. 
Always offer help to another when possible. ❤️
**Source of poem/quotes above: Mind, Heart, Body, Spirit - FB/Internet.
 Power of positivity

Gladly shared with:


Be joyful, amazing and never give up to smile! 
Stunning things are everywhere! 

Stay positive, today, tomorrow and always! 

Rămâi pozitiv, astăzi, mâine și întotdeauna!
So, very thankful, each and every day, to be inspired...


miercuri, 19 decembrie 2018

Timeless (48) From time to time: About seasons and moods or "Spring itself as a smile".

                                         Motto: "Persoana ta este sufletul tău" , Socrate (Platon, in Alcibiade, 138e).
"Primavara, insasi, este un zambet"...am putea spune. 
Cu fiecare primavara revine zambetul...cu fiecare primavara ne reamintim de frumosul existent in noi; uitat, ascuns, ignorat... 
Frumosul sufletesc ce ne anima existenta in cotidianul plin de graba, stres, de ritm angoasat, adesea terifiant, coplesitor, ametitor... dureros de ametitor cu suisuri si coborasuri, dar si cu bucurii si cu pareri de rau, cu vise si deziluzii, cu sperante si dezamagiri... 
Ei bine, da...cu fiecare noua primavara, ne revine zambetul…  
 Un zambet oferit in culori, muguri noi si flori de april sau mai. 
Zambetul tau, al meu, al nostru... ce treptat se transforma intr-o plina vara, undeva prin iunie. Si atunci n-ar fi minunat sa zambim aievea... si nu doar cat dureaza  "primavara"?!...

Cu frunzele care cad, sufletul începe să-și amintească despre culori și lirica melancolie - ca un suvenir în nuanțe palide de toamnă pictată - și că toata aceasta stare poate aduce calm tuturor.

Dar, curând, va fi rece și briza caldă de vară nu vă va mai păstra compania de-a lungul plimbărilor confortabile pe aleile parcului. Vântul de iarnă vă va face să știți despre necazurile și durerile, prietenii îndepărtați și povestile amare aproape îngropate sub straturi de ... emoții. Fulgii de zăpadă vor începe ușor să danseze. Impresionați de reflecția lor magică albastră, frumusețea spiritului își amintește ecourile colindelor ...
Arhiva foto privata
     Private photos archive.
Click to see enlarged views.
Series of photo instants, up-close & collages;
Visions. From time to time.
A mix of photo instants: SPRING 2018-WINTER 2018.

Private archive.
2018©AlexaT
GândCălător.blogspot.com

  Source of video above: You Tube
********

"Spring itself is a smile" ... it could it be said. With every spring comes the smile ... with every spring we can to remind ourselves of the spirit of beauty still existing in us; but somehow forgotten, hidden, ignored ...
The beauty of soul that animates our existence in the hurried daily rutine, stressful, in an anguished rhythm, often terrifying, overwhelming, dizzying ... so painfully overwhelming with ups and downs, with its joys and sorrows, with dreams and disappointments, with hopes and regrets ...
Every spring, our smile comes back ...
 A smile offered in colors, new buds and flowers of April or May.
Your smile, mine, ours ... which gradually it turns into a full fine summer in june. It would not be great to have such a perpetually smile (in metaphorical way of speaking) and not just as long as "spring" as a season can last? …
With the falling leaves, the soul starts remembering about colors and the lyrism of melancholy - as a souvenir in the pale shades of the painted autumn - and that somehow it can bring calmness to everything.

But slowly soon, it will be cold and the warm breeze of summer it will no longer keep you company along those cosy walks on the park alleys. The winter wind for sure will let you know about sorrows and pains, distant buddies and the bitter stories almost burried under layers of... emotions. Snowflakes will gently start to dance. Impressed by their blue magical reflection, the beauty of spirit remembers the echoes of carols...
*********


  • SPRING/PRIMAVARA

  • VARA/SUMMER

  • TOAMNA/ AUTUMN  • IARNA/WINTER
         Arhiva foto privata
     Private photos archive.
Click to see enlarged views.
Series of photo instants, 
up-close & collages;

Edited in color, sepia and/or black & white. 
Visions. From time to time.
A mix of photo instants: SPRING 2018-WINTER 2018.

Private archive.
2018©AlexaT
GândCălător.blogspot.com

*****
Motto: 
"Write it on your heart
that every day is the best day in the year.
He is rich who owns the day, and no one owns the day
who allows it to be invaded with fret and anxiety.
Finish every day and be done with it.
You have done what you could.
Some blunders and absurdities, no doubt crept in.
Forget them as soon as you can, tomorrow is a new day;
begin it well and serenely, with too high a spirit
to be cumbered with your old nonsense.
This new day is too dear,
with its hopes and invitations,
to waste a moment on the yesterdays."**

**By Ralph Waldo Emerson in "Collected Poems and Translations". 
Image may contain: ocean, sky, text, water and outdoorImage may contain: text that says 'If you have good thoughts, they will shine out of your face like sun beams and you will always look lovely. -Roald Dahl'Image may contain: text
**Source of poem/quote s above: Internet. Power of positivity

Gladly shared with:


Be joyful, amazing and never give up to smile! 
Stunning things are all over! 

Stay positive, today, tomorrow and always! 


Rămâi pozitiv, astăzi, mâine și întotdeauna!
So, very thankful, each and every day, to be inspired...

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...