vineri, 24 februarie 2017

One picture or more. From time to time (18) "Comfort in Winter: A stroll through snow".Motto: "Mirat observam cum fulguiau
din diferite stele
diferite cuvinte." 
Fragmente din "Prima ninsoare" 
de Nichita Stănescu.
"Amazed I have observed, how it snowed
from various stars
different words. "
By Nichita Stănescu, excerpts from the poem "First Snow".

Arhiva foto privată/ Private photos archive.
Click to see enlarged views.

Prima ninsoare.

"Din diferite planete,
fulguiau spre noi diferite ființe.
Mirat, nu le găseam rostul,
dar fulguiau, fulguiau.
De bună seamă, mi-am zis,
vremurile sunt indexale,
deci,
tentația anonimatului în artă
trebuie generalizata pînă la cântec!
Sau poate, dimpotrivă,
tentația anonimatului în artă
trebuie repudiată prin cântec.
Mirat observam cum fulguiau
din diferite stele
diferite cuvinte."

De Nichita Stănescu din "Starea confensiunii", poeme personale.

First snow.*

"From different planets,
it snowed toward us different beings.
Amazed, I could not find their purpose,
but lightly has snowed, has snowed.
Of course, I said myself,
the times are indexed,
therefore,
the temptation of anonymity in art
must be generalized until to the song!
Or, maybe, on the contrary,
the temptation of anonymity in art
 must be repudiated through song.
Amazed I have observed, how it snowed
from various stars
different words. "
By Nichita Stănescu from "Status of confession" personal poems.

* An imperfect translation of the lyrics, above, in my own english version.
Arhiva foto privată/ Private photos archive.
Click to see enlarged views.

Series of photo instants, 
up-close & collages;
Edited in color, sepia and/or black & white. 
Visions. Winter 2017

Private archive.
2017©AlexaT
GândCălător.blogspot.com
From Did You Know Category
     From around the web/media:
       
                                                             Sursa/ source of video: You Tube; 


*****
Motto: 
"Write it on your heart
that every day is the best day in the year.
He is rich who owns the day, and no one owns the day
who allows it to be invaded with fret and anxiety.
Finish every day and be done with it.
You have done what you could.
Some blunders and absurdities, no doubt crept in.
Forget them as soon as you can, tomorrow is a new day;
begin it well and serenely, with too high a spirit
to be cumbered with your old nonsense.
This new day is too dear,
with its hopes and invitations,
to waste a moment on the yesterdays.*"
*Source Internet: 
By Ralph Waldo Emerson in "Collected Poems and Translations".

Happiness starts with yourself.

Source of quotes above: Power of Positivity; lessonslearnedinlife.com.

Be joyful, amazing and never give up to smile! 
Stunning things are all over! 

Stay positive, today, tomorrow and always! 

Rămâi pozitiv, astăzi, mâine și întotdeauna!
So, very thankful, each and every day, to be inspired...
All is well...

vineri, 10 februarie 2017

Timeless (37) On the lake, as if in a fairytale, winter. Iarna pe lac. February.Motto: "Mă duc pe marginea lacului, singur cu umbra.
Motto: "I go on the lake alone with the shadows." ... "How people feel they live and how they ensured that they live?  Maybe it's a mistake. They say about themselves "today". The worst, as the smartest, says "I". I'll say "I" and I, I said. But I doubted and I smiled. I am in the imagination of someone who does not know me ... "...Excerpts from  "Rîpa cu stele" by Tudor Arghezi from the volume "Ce-ai cu mine, vîntule?"
Însămânţaţi cu toate stelele Tăriei în văzduhuri şi-n reflex, plopii par pomii unui Moş Crăciun văratec şi cîntăreţ. Umbra ar voi să se joace cu mine, - cîine mut, cu tălpile de catifea. Se ţine o bucată de vreme înnapoi şi o bucată de drum o ia  înnainte sau cade pe undă. Luna pune lumină, şi călătorul singuratec aduce umbră.
(...)
Mi-a aduc aminte ce-i blajin, ce mi-i scump, ce  mi-e nesuferit: totul se filtrează ca printr-o hîrtie sugătoare, indiferentă la alcool şi la apă, - şi toate undele tulburi ale lacului meu interior dau aceeaşi lacrimă incoloră, de lichid aşezat. (...)
Cum simt oamenii că trăiesc şi cum s-au asigurat că trăiesc?

Poate e o greşeală. Ei zic despre dînşii "azi". Cel mai prost, ca şi cel mai deştept, zice "eu". Aş voi să zic "eu" şi eu, şi am zis. Dar m-am îndoit şi am surîs. Sînt în închipuirea cuiva care nu mă cunoaşte..."... 
                           Fragmente din  "Rîpa cu stele" de Tudor Arghezi din vol. "Ce-ai cu mine, vîntule?"
Motto: "I go on the lake alone with the shadows." ... "How people feel they live and how they ensured that they live?  Maybe it's a mistake. They say about themselves "today". The worst, as the smartest, says "I". I'll say "I" and I, I said. But I doubted and I smiled. I am in the imagination of someone who does not know me ... "...Excerpts from  "Rîpa cu stele" by Tudor Arghezi from the volume "Ce-ai cu mine, vîntule?"
In memoriam. To my beloved grandparents.


On the lake, as if in a fairytale, winter. 
Iarna pe lac, ca-n basme nemuritoare.

Like in old stories, in the ones starting with "once upon a time"... I've seen, once again, the snow covering the frozen lake. In my childhood,  for a while I used to have a short walk along the lake so many times in the way to my grandmother. But, even now when my grandmother no longer is for so many years,  recently I came back and I followed with nostalgia, for one more time, the path between the two sides of the lake. 

And it was too...white, too... different, but, so... natural, amazingly pitoresque.  

La fel ca în povești, în cele care încep cu "a fost odată ca niciodată" ... am revăzut, din nou, zăpada pe lacul înghețat al copilăriei mele; în acea perioada m-am plimbat de-a lungul lacului de atât de multe ori, în drum spre bunica mea. Bunica nu mai e demult si, de curând, cu nostalgie, am (re)urmat  drumul dintre cele două părți ale lacului.

Și era prea ... alb, prea ... diferit, dar, așa de ... firesc, uimitor de pitoresc. 
In memoriam.

Motto: "I go on the lake alone with the shadows." ... "How people feel they live and how they ensured that they live?  Maybe it's a mistake. They say about themselves "today". The worst, as the smartest, says "I". I'll say "I" and I, I said. But I doubted and I smiled. I am in the imagination of someone who does not know me ... "...Excerpts from  "Rîpa cu stele" by Tudor Arghezi from the volume "Ce-ai cu mine, vîntule?"
Motto: "I go on the lake alone with the shadows." ... "How people feel they live and how they ensured that they live?  Maybe it's a mistake. They say about themselves "today". The worst, as the smartest, says "I". I'll say "I" and I, I said. But I doubted and I smiled. I am in the imagination of someone who does not know me ... "...
Excerpts from  "Rîpa cu stele" by Tudor Arghezi from the volume "Ce-ai cu mine, vîntule?"

Arhiva foto privată/ Private photos archive.
Click to see enlarged views.

Series of photo instants, 
up-close & collages;
Edited in color, sepia and/or black & white. 
Visions. February.

Private archive.
2017©AlexaT
GândCălător.blogspot.com


From Did You Know Category
     From around the web/media:

Sursa/ source of video: You Tube; 
The Best Of The Daydream | Greatest Hits The Daydream | Instrumental Music


From Literature Category:

The Land That Is Not - Poem by Edith Sodergran

"I long for the land that is not,
For all that is, I am weary of wanting.
The moon speaks to me in silvern runes
About the land that is not.
The land where all our wishes become wondrously fulfilled,
The land where all our fetters fall,
The land where we cool our bleeding forehead
In the dew of the moon.
My life was a burning illusion,
But one thing I have found and one thing I have really won - 
The road to the land that is not.

In the land that is not
My beloved walks with a glittering crown.
Who is my beloved? The night is dark
And the stars quiver in reply.
Who is my beloved? What is his name?
The heavens arch higher and higher
And a human child is drowned in the endless fogs
And knows no reply.
But a human child is nothing but certainty.
And it stretches its arms higher than all heavens.
And there comes a reply:
I am the one you love and always shall love. "

Ţara care nu e... - Edith Södergran

"Mi-e dor de ţara care nu e,
tot ce este am ostenit să doresc.
Luna-mi vorbeşte în rune de-argint
despre ţara ce nu-i.
Ţara unde orice dorinţă se-mplineşte ca prin minune,
ţara unde cad orice piedici,
ţara unde ne răcorim sprîncenele noastre rănite
cu rouă lunară.
Viaţa mi-a fost o fierbinte-amăgire.
Dar un lucru tot am găsit, un singur lucru am cîştigat:
drumul spre ţara ce nu e..."

"Edith Irene Södergran (4 April 1892 – 24 June 1923) was a Swedish-speaking Finnish poet. One of the first modernists within Swedish-language literature, her influences came from French Symbolism, German expressionism, and Russian futurism. At the age of 24 she released her first collection of poetry entitled Dikter ("Poems"). Södergran died at the age of 31, having contracted tuberculosis as a teenager. She did not live to experience the world-wide appreciation of her poetry, which has influenced many lyrical poets. Södergran is considered to have been one of the greatest modern Swedish-language poets, and her work continues to influence Swedish-language poetry and musical lyrics, for example, in the works of Mare Kandre, Gunnar Harding, Eva Runefelt and Eva Dahlgren."

*****
Motto: 
"Write it on your heart
that every day is the best day in the year.
He is rich who owns the day, and no one owns the day
who allows it to be invaded with fret and anxiety.
Finish every day and be done with it.
You have done what you could.
Some blunders and absurdities, no doubt crept in.
Forget them as soon as you can, tomorrow is a new day;
begin it well and serenely, with too high a spirit
to be cumbered with your old nonsense.
This new day is too dear,
with its hopes and invitations,
to waste a moment on the yesterdays.*"
*Source Internet: 
By Ralph Waldo Emerson in "Collected Poems and Translations".

Happiness starts with yourself.
Source of quotes above: Power of Positivity; Positive Energy; Sun-gazing.com.

Be joyful, amazing and never give up to smile! 
Stunning things are all over! 

Stay positive, today, tomorrow and always! 


Rămâi pozitiv, astăzi, mâine și întotdeauna!
So, very thankful, each and every day, to be inspired...
All is well...

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...