vineri, 27 ianuarie 2017

One picture or more. From time to time (17) Winter, as a memory, in January. "Reverie; as a metaphor in lyrics".

Motto: "Mirarea opreşte timpul, iar firescul, dimpotrivăîl declansează. timpul este de fapt lumină. In acest sens, unitatea cea mai mică de timp este fotonul". "Wonder stops time, and normality, to the contrary, releases it.  Time is, in fact, light.  In this respect, the smallest unit of time is the photon." 
 De/by Nichita Stănescu; "Timpul ca lumină."  Din volumul "Amintiri din prezent". 1985.


From Did You Know Category
From Literature Category:
A poem and some excerpts of essays written by Romanian poet and essayist Nichita Stănescu.

Cu bulgări de zăpadă-n mâini

"Cu bulgări de zăpadă-n mâini
azvârl în focul veşnic.
O zână, ninsă săptămâni,
îmi ţine luna sfeşnic

când, aplecat şi încordat,
în focul veşnic bulgări reci
azvârl, mai alb, mai nepătat
decât au fost în veci.

Se stinge? Nu se stinge, nu!
El arde-n flame lungi şi iată
sprânceana mea-i de fum acu
şi fruntea încordată.

Apă şi foc, gheaţă şi fum, -
azvârl şi strig, azvârl şi strig:
Priviţi-mă, trăiesc şi sunt acum,
şi mă las nins şi nu mi-e frig."
Versuri din volumul "Un pământ numit România (1969)" de Nichita Stănescu

Nichita Stănescu
"Time As Light"
I.
"Any object, when its internal benchmarks are destroyed, melts into light.
Any object has light inherent in its structure. "  
"Orice obiect, după distrugerea criteriilor lui interioare, involutiv se transformă în lumină.
Orice obiect este o formă de lumină oprită într-o structură."
                                               
II.
"The main function of objects is absorption.  As long as the absorption force surpasses the force of emission, the object  keeps forming, growing.  For all objects, gravitation is the sum of their absorptions, united as a cosmic field."
"Funcţia principală  a obiectelor este absorbţia. Atâta timp cât forţa de absorbţie depăşeşte forţa de ejecţie, obiectul se află  în formare, în creştere.
Gravitaţia reprezintă  suma absorbţiilor obiectelor reunite într-un câmp cosmic."

III.
"One can observe forms of gravitation or absorption in the semi-abstract field of language. Reciprocal repulsions among groups of words have changed them bit by bit into nouns and verbs with a profusion of surrounding hues."
"Forme de gravitaţie sau de absorbţie se pot remarca si în domeniul semiabstract al limbii. Atragerile şi respingerile reciproce între grupurile de cuvinte le-au transformat pe acestea treptat-treptat în substantive şi verbe cu tot soiul de nuanţe înconjurătoare."

IV.
"An absorbing state expressed in terms of feelings corresponds to a state of wonder.  An emitting state expressed in feelings corresponds to normality. A state of wonder can cause awe and terror.  Normality is a luminous state."
"Starea de absorbţie exprimată prin sentimente corespunde stării de mirare. Stare de ejecţie exprimată prin sentimente corespunde stării firescului. Starea mirării poate produce sublim şi spaimă. Firescul este o stare luminoasă."

V.
"Wonder stops time, and normality, to the contrary, releases it.  Time is, in fact, light.  In this respect, the smallest unit of time is the photon."
"Mirarea opreşte timpul, iar firescul, dimpotrivăîl declansează. timpul este de fapt lumină. In acest sens, unitatea cea mai mică de timp este fotonul".

VI.
"The glow of decay in a forest, while I was a child, affected me, put me in a dream state that felt weird.  Later, I imagined that light is the state prior to birth and the state after death. Paraphrasing a formula of Coanda : « man is a hydraulic accident », I would say :  «  man is a luminous accident  ».  In this respect we might consider solar light as prenatal life, like time not yet structured."
"Luminiscenţa putregaiului dintr-o pădure, copil fiind, m-a pus pe gânduri. Starea lui de vis mi-a dat un sentiment ciudat. Mai târziu mi-am imaginat lumina ca fiind starea de dinainte de naştere şi starea de după  moarte. Imitănd o formula a lui Coandă :" omul este un accident hidraulic" aş zice: " omul este un accident al luminii". In acest sens am putea considera lumina solară  ca pe o stare prenatală, ca pe un timp neorganizat într-o structură".

VII.
"Sleep creates equilibrium between absorption and emission. It gives evidence of the discontinuity of Lucidity, i. e., of existence.  Time grows less organized during sleep. The light becomes internal, becomes feeling, changes itself into luminosity. "  
"Somnul echilibrează absobţia cu ejecţia. Face evidentă starea discontinuă a lucidităţii, deci a existenţei. Timpul se dezorganizează în perioada somnului. Lumina devine interioară, devine sentiment, transformându-se în lucioli."

VIII.
"Existence itself, as light’s sleep, offers evidence of its own discontinuity, that is, of time. In this respect one can consider existence as a quanta of time."
"Insăşi existenţa, ca somn al luminii, face evidentă discontinuitatea acesteia şi deci a timpului. In acest sens putem să socotim existenţa ca pe o cuantă de timp."

IX.
"A photon contains within itself the essence of the Universe :  time.  Transformation of light into existence or existence  into light, as I see it now, may be only a metaphor. But what if it ceases to be a metaphor ?"
"Interiorul fotonului ţine esenţa universului: timpul. Transformarea luminii în existenţă şi transformarea existenţei în lumină, aşa cum mi-o inchipui acum, poate fi o metaforă. Dar, dacă nu e numai o metaforă?"

X.
I ask myself whether that nighttime glow in the forest of my childhood was a birth or a death.  Whether it was a delay in light’s transformation, its recognition by the senses, or was, to the contrary, the decay of organs radiating halos.
"Mă  întreb dacă  luminiscenţa aceea nocturnă  dintr-o pădure a copilăriei era o naştere sau o moarte. Dacă  era o încetinire de lumină  până  la transformarea ei, închegarea ei în simţuri, sau dimpotrivă  dacă  era distrugerea de organe emanând lucioli de vis."

XI.
Time is light. But light?  What is light ?"
"Timpul este lumină. Dar lumina, ce este lumina?"

Din eseul: "Timpul ca lumină" din volumul "Amintiri din prezent". 1985, Nichita Stănescu/
The essay "Time as light" from the volume "Amintiri din prezent". 1985; Nichita Stănescu


"Apă şi foc, gheaţă şi fum, - azvârl şi strig, azvârl şi strig: Priviţi-mă, trăiesc şi sunt acum, şi mă las nins şi nu mi-e frig." Nichita Stănescu

Arhiva foto privată/ Private photos archive.
Click to see enlarged views.

Series of photo instants, 
up-close & collages;
Edited in color, sepia and/or black & white. 
Visions. January.

Private archive.
2017©AlexaT
GândCălător.blogspot.com

Source of video: Mel-p: "Yiruma - My Memory"
Album: Winter Sonata

Piano music
From around the web/media, this week:

2016 Warmest Year on Record Globally
according to NASA and NOAA.* Click to read more info about 

Excerpts from the article published at Jan. 18, 2017 on www.nasa.gov
"Earth’s 2016 surface temperatures were the warmest since modern recordkeeping began in 1880, according to independent analyses by NASA and the National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).
Globally-averaged temperatures in 2016 were 1.78 degrees Fahrenheit (0.99 degrees Celsius) warmer than the mid-20th century mean. This makes 2016 the third year in a row to set a new record for global average surface temperatures.
The 2016 temperatures continue a long-term warming trend, according to analyses by scientists at NASA’s Goddard Institute for Space Studies (GISS) in New York. NOAA scientists concur with the finding that 2016 was the warmest year on record based on separate, independent analyses of the data.
Because weather station locations and measurement practices change over time, there are uncertainties in the interpretation of specific year-to-year global mean temperature differences. However, even taking this into account, NASA estimates 2016 was the warmest year with greater than 95 percent certainty.

“2016 is remarkably the third record year in a row in this series,” said GISS Director Gavin Schmidt. “We don’t expect record years every year, but the ongoing long-term warming trend is clear.

The planet’s average surface temperature has risen about 2.0 degrees Fahrenheit (1.1 degrees Celsius) since the late 19th century, a change driven largely by increased carbon dioxide and other human-made emissions into the atmosphere.
Most of the warming occurred in the past 35 years, with 16 of the 17 warmest years on record occurring since 2001. Not only was 2016 the warmest year on record, but eight of the 12 months that make up the year – from January through September, with the exception of June – were the warmest on record for those respective months. October, November, and December of 2016 were the second warmest of those months on record – in all three cases, behind records set in 2015."

Sursa/Source: The planet’s long-term warming trend is seen in this chart of every year’s annual temperature cycle from 1880 to the present, compared to the average temperature from 1880 to 2015. 
Record warm years are listed in the column on the right.
Credits: NASA/Joshua Stevens, Earth Observatory

Sursa/Source: YouTube
Published on Jan 18, 2017
"2016 was the hottest year on record, continuing a decades-long warming trend. Scientists at NASA’s Goddard Institute for Space Studies (GISS) analyzed measurements from 6,300 locations and found that Earth’s average surface temperature has risen about 2.0 degrees Fahrenheit (1.1 degrees Celsius) since the late-19th century, largely a result of human emissions into the atmosphere."

Credit: NASA's Goddard Space Flight Center/Kathryn Mersmann
Music credit: In Dreams We Trust by Chris White [PRS] and Guy Hatfield [PRS]
For more information: http://go.nasa.gov/2016climate
This video is public domain and can be downloaded from the Scientific Visualization Studio at: http://svs.gsfc.nasa.gov/12475

*****
Motto: 
"Write it on your heart
that every day is the best day in the year.
He is rich who owns the day, and no one owns the day
who allows it to be invaded with fret and anxiety.
Finish every day and be done with it.
You have done what you could.
Some blunders and absurdities, no doubt crept in.
Forget them as soon as you can, tomorrow is a new day;
begin it well and serenely, with too high a spirit
to be cumbered with your old nonsense.
This new day is too dear,
with its hopes and invitations,
to waste a moment on the yesterdays.*"
*Source Internet: 
By Ralph Waldo Emerson in "Collected Poems and Translations".

Happiness starts with yourself.


Source of quotes: Power of Positivity; Positive Energy.

Be joyful, amazing and never give up to smile! 
Stunning things are all over! 

Stay positive, today, tomorrow and always! 

Rămâi pozitiv, astăzi, mâine și întotdeauna!
So, very thankful, each and every day, to be inspired...
All is well...

luni, 16 ianuarie 2017

With the passing of time. Celebrare. Celebration in 2017.

Motto: "Astronomia ne-a ajutat să parcelăm timpul, să transformăm neantul în secole, în ani, în zile, în clipe. Astfel, limitat, împărțit, clasificat, timpul putea fi înțeles mai ușor.
El devenea istorie și viață omenească. În această cucerire era, însa, și o capcană.
Împărțind timpul, omul a descoperit că el curge ireparabil.
A observat că "azi" devine "ieri" și că umbra copacilor se alungește spre asfințit. În clipa aceea a devenit melancolic și a descoperit regretul.
Dar era prea târziu." Octavian Paler

January 2017. The first snow of the year.

Another year, another celebration of blogging!
I celebrate 4 years of blogging and like in the last year, I'm still in search for... "a good subject, a good theme, a good photo capture... and a very interesting idea.
Who knows... All that matters, it is that I'm still in searching... and I'm hoping to have results..."

When it comes to talk about the passing of time and about celebration, in general speaking, well, it's pretty confusing. What exactly, we're supposed to celebrate? Obviously, that we're growing older, becoming much wiser, perhaps, becoming a bit nostalgic, but in a certain level much more tolerant with let's saying those younger than us. Now, we can look at them, probably with the same eyes, as our elderly, at their time, have used to looked at us before. And, somehow, with the rethoric question in mind: "Do you remember what I've told you?"; a question that it can make us, instantly, to have a short review of our passing time, through and in this present existence that goes so quickly.
"Time is passing!" and for sure there is no way to stop it. We can only collect memories. We can even share part of them, in the classic form of photos. Some photo instants. With each day, we became more aware about what amazing tool can be the photo camera and how stunning is the art of photography as a relevant process, as a result or as a modality of  expressing your filtered reality through lens.

Photography became available in these days of high tech, for almost anyone. For now, I use a simple normal digital camera, which it is not at all fancy, not at all extravagant. I love to work with some filters and I make my own collages. Sepia and b&w are my favorite options when I want to add a kind of layer of magical atmosphere to some instants. Sometimes, I make a mix of options.  This way, photography is more fun.
But, I do not want to talk about technologies and other things related to photography. There are proffesionals for this. We're amateurs, after all! And as an amateur of taking photos occasionally, it's not my business to refer to these kind of things.

As an amateur, I like to capture moments of life. Smiling, I confess that I'm not glad and do not enjoy to be obstruct by those who are not really ready to be photographed, for instance, at a family event.  Between the unwanted stoppage and... their exclamations like: "oh dear! oh me!... "my hair"... say smile... say cheese!!" ... like I previously said, time is passing...


In the last year, I have continued my series of photos titled:
"Timeless",
"Soul journeys through memories.  Călătorii de suflet."
and
 "One picture or more... From time to time."

So, for every category, I'll try to make a review of the content. And I'll try to select my favourite post or essay, even if this, actually, it is not really possible. It's all about being subjective. How can I choose, though? I will actually going to choose some pictures, or I'm going to visualise the themes, the ideas or the subjects exposed or used.

Turning back to the year of 2017 - as always it is said - at the beginning of the new year, it is so lovely to make new resolutions. So, in this spirit, I'll believe that I'm ready for new improvements in all aspects of life.  Perhaps, I'm subjective... for sure and it is normal and, also, it is in the humane nature to be subjective...
 But, I can, also, remain optimistic and confident, like in the previous years, and to look forward at the next period of time with the trust that the everything will be much prosperous for all of us, in a much more stable social environment with a relevant economic growth and a financial progress and, as well, with evident social and cultural benefits.
Finally, I hope for all of us to be well, to be healthy and to find a good meaning of all these changes around us.

For this celebration, I guess that's all I ever wanted to say. I do trust that I'll receive optimal results and some answers with no doubt. Till then, my best regards!
*****
            On short, below: 
a very insignificant selection of my favorite posts from the series created under the same particular point of view: the time. 

For each series, three choices:

From "Timeless"

"Over our heads, above our minds
from all of the corners sharply, from height,
the clouds can come to scatter the dark,
to scatter the night. What brave heart!

"Remember. Keep it gently. Keep it close!"
He whispered with a softly voice.
"Close to your soul, near to your heart".
Melancholy. Heavy thrills on the path.

Under blue dark skies, emotions are deep;
"Rains can come so suddenly"!
At dawn, when sun is apparently bright,
The clouds are gathering all over around.

"You must look inside, you know" ...
Into your soul, without second thought in mind.
"Are in there fluffy white clouds, white enough,
To scatter the shadows, to scatter the dark"?

Fugitive thought. By Alexa T."Summer chorale. It seems,
A vernal time there is,
And summer dreams.

Endless fresh blossoms, 
Everlasting green leaves,
Birds in the trees.

On a warm breeze,
With some notes or songs,
Admiring nature, bliss...

A fairy tale on short.
Of course, It's what
 I've heard.

And perhaps there is,
A vernal time like this,
With everlasting blooms
And green leaves.
It seems there is. 
Repetitive."

By Alexa T

From "Soul journeys through memories.  Călătorii de suflet."


 "Băile Herculane (Latin: Aqua Herculis; German: Herkulesbad; Hungarian: Herkulesfürdő; Czech: Herkulovy Lázně) is a town in Romanian Banat, in Caraş-Severin County, situated in the valley of the Cerna River, between the Mehedinţi Mountains to the east and the Cerna Mountains to the west, elevation 168 meters."
"The spa town of Băile Herculane has a long history of human habitation. Numerous archaeological discoveries show that the area has been inhabited since the Paleolithic era. The Peștera Hoților (Cave of the Thieves), contains multiple levels, including one from the Mousterian period, one from the Mesolithic period (late Epigravettian) and several from the later Neolithic periods.
Legend has it that the weary Hercules stopped in the valley to bathe and rest. During the 165 years of Roman domination of Dacia, the Herculaneum Spa was known all over the Empire.

Unearthed stone carvings show that visiting Roman aristocrats turned the town into a Roman leisure center. Six statues of Hercules from the time have been discovered. A bronze replica of one of them, molded in 1874, stands as a landmark in the town center." *More to read on : Internet &Wikipedia. In this post, I've tried to realise a suite of photos presentation and collages dedicated to the Hobița Village, the place where it can be found the Constantin Brâncuși  Memorial House. The old house, itself, it is said that was inherited by his sister and no longer exist. So, actually, at Hobita it is the place, the terrain inherited by C. Brâncuși  and where the great sculptor was born.
          The house that is exhibited in Hobița: "It is a monument of the late nineteenth century and was restored in 1971, as the establishment of the museum. The museum's collection includes photographs, albums, documents, books, letters that reflect moments of the life and work of Constantin Brâncuși . It shows the original interior and peasant furnishings from the early twentieth century. "


From Orșova  to Dubova.

 In Clisura Dunării. Viaductul Mraconia. Chipul lui Decebal.
"And now, through my camera lens, through my photography, I can remember this small, small part of Danube and how amazingly it looked in the september of 2015, while I had a short travel from Herculane situated in Banat, in Caraş-Severin County to Orșova and then to Iron Gates, near the Small Kazan gorge at Dubova."

From  "One picture or more... From time to time.""...Greutatea sufletului vine (și) din închipuirile
minții, și din fantasmele pornite, efemere
să cutreiere nestingherite prin tot
hazardul lunar, apatic și formal
sub cerul tot mai concret, crepuscular.

Trăim în umbra copacilor,
rătăcitori printre emoții istovite,
printre gânduri pierdute, idei risipite,
din vorbe nerostite în tot acest vacarm
al pădurii, infinit, ivite în abstract."
Repetitiv în abstract. A.T.
 

Photo edited.


*****
„Uneori…
Dintr-un cuvânt,
poţi crea un gând.
Uneori dintr-un gând,
poţi crea-n cuvânt.
Si uite așa ia avânt,
Firul visului etern,
Uneori prea latent.
Efemer…
Dintr-un gând,
poţi crea un cuvânt,
Inspirat, creionat,
Subliniat, de împrumutat.
Gând de dat,
Uneori, efemer
Sau stingher.
Așezat între A și Z.
Ca literele în alfabet.
Ca urmare, uneori,
Când suntem doar noi,
Dă-mi un semn,
De cuvânt stingher
Deloc efemer.
Să-l port în gând
Așezat între A și Z
Ca literele în alfabet.
La mijloc de cord
Ca un acord.”


Acord între cuvânt și gând. A.T.


Arhiva foto privată/ Private photos archive.
Click to see enlarged views.

Series of photo instants, 
up-close & collages;
Edited in color, sepia and/or black & white. 
Visions. January.

Private archive.
2017©AlexaT
GândCălător.blogspot.com

*****
Motto: 
"Write it on your heart
that every day is the best day in the year.
He is rich who owns the day, and no one owns the day
who allows it to be invaded with fret and anxiety.
Finish every day and be done with it.
You have done what you could.
Some blunders and absurdities, no doubt crept in.
Forget them as soon as you can, tomorrow is a new day;
begin it well and serenely, with too high a spirit
to be cumbered with your old nonsense.
This new day is too dear,
with its hopes and invitations,
to waste a moment on the yesterdays.*"
*Source Internet: 
By Ralph Waldo Emerson in "Collected Poems and Translations".

Happiness starts with yourself.

Source of video: You Tube; Jason Silva: "What Is Wonderment?" - “Wonder is the beginning of wisdom.” - Socrates.

Source of quotes: Power of Positivity; Sun-gazing.com

Be joyful, amazing and never give up to smile! 
Stunning things are all over! 

Stay positive, today, tomorrow and always! 

Rămâi pozitiv, astăzi, mâine și întotdeauna!
So, very thankful, each and every day, to be inspired...
All is well...

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...