vineri, 15 ianuarie 2016

Timeless (20) Remember: Eminescu. "Over the tree tops...For my solace once again..."

Remember: Eminescu 
(1850 - 1889) 
15 ianuarie 1850 - 15 ianuarie 2016;
 166 years since the day of birth of Mihai Eminescu.

De dor de Eminescu.
Every year at 15 january is the celebration of the day of birth of  national poet Mihai Eminescu. 
At the same time, starting with january, 15, 2011 it is celebrated , also, the National Day of Culture.

Aleea rondului român. The alley with sculptures In Cismigiu Park. And the Eminescu's Water Spring in Cismigiu. June 2015

Peste Vârfuri de Mihai Eminescu

"Peste vârfuri trece luna,
Codru-şi bate frunza lin,
Dintre ramuri de arin
Melancolic cornul sună.

Mai departe, mai departe,
Mai încet, tot mai încet,
Sufletu-mi nemângâiet
Îndulcind cu dor de moarte.

De ce taci, când fermecată
Inima-mi spre tine-ntorn?
Mai suna-vei, dulce corn,
Pentru mine vre odată?"

Peste Vârfuri de Mihai Eminescu (Over The Tree Tops)
***
"Mihai Eminescu (Romanian pronunciation: [miˈhaj emiˈnesku]; born Mihail Eminovici; 15 January 1850 – 15 June 1889) was a Romantic poet, novelist and journalist, often regarded as the most famous and influential Romanian poet. Eminescu was an active member of the Junimea literary society and worked as an editor for the newspaper Timpul ("The Time"), the official newspaper of the Conservative Party (1880–1918). His poetry was first published when he was 16 and he went to Vienna to study when he was 19. The poet's Manuscripts, containing 46 volumes and approximately 14,000 pages, were offered by Titu Maiorescu as a gift to the Romanian Academy during the meeting that was held on 25 January 1902. Notable works include Luceafărul (The Vesper/The Evening Star/The Lucifer/The Daystar), Odă în metru antic (Ode in Ancient Meter), and the five Letters (Epistles/Satires). In his poems he frequently used metaphysical, mythological and historical subjects."
Over The Tree Tops  (Peste Vârfuri)
by Mihai Eminescu  

"Over the tree tops glides the moon,
Woods are dancing in the breeze,
Through the boughs of alders trees
Plays the horn a woeful tune.

Ever farther, far away,
Ever fainter is its breath,
But it salves with thirst for death
My sad soul, forlorn for aye.

Why should you keep silent when
My witched heart for you is bound?
Gentle horn, are you to sound
For my solace once again?"

***
From Did you Know Category

"Mihai Eminescu(Romanian pronunciation: [miˈhai emiˈnesku]; born Mihail Eminovici; 15 January 1850 – 15 June 1889) was a Romantic poet, novelist and journalist, often regarded as the most famous and influential Romanian poet. Eminescu was an active member of the Junimea literary society and worked as an editor for the newspaper Timpul ("The Time"), the official newspaper of the Conservative Party (1880–1918). His poetry was first published when he was 16 and he went to Vienna to study when he was 19. The poet's Manuscripts, containing 46 volumes and approximately 14,000 pages, were offered by Titu Maiorescu as a gift to the Romanian Academy during the meeting that was held on 25 January 1902. Notable works include Luceafărul (The Vesper/The Evening Star/The Lucifer/The Daystar), Odă în metru antic (Ode in Ancient Meter), and the five Letters (Epistles/Satires). In his poems he frequently used metaphysical, mythological and historical subjects." 
"Nicolae Iorga, the Romanian historian, considers Eminescu the godfather of the modern Romanian language.[citation needed] He is unanimously celebrated as the greatest and most representative Romanian poet.* Click to read more info about Eminescu on Wikipedia.

Despre Eminescu in media vremii.
Excerpts from romanian media. (Below)

Eminescu, ''poetul nepereche a cărui operă învinge timpul'' 
https://en.wikipedia.org/wiki/Mihai_Eminescu "Eminescu was only 20 when Titu Maiorescu, the top literary critic in 1870 Romania dubbed him "a real poet", in an essay where only a handful of the Romanian poets of the time were spared Maiorescu's harsh criticism. In the following decade, Eminescu's notability as a poet grew continually thanks to the way he managed to enrich the literary language with words and phrases from all Romanian regions, from old texts, and with new words that he coined from his wide philosophical readings; the use of bold metaphors, much too rare in earlier Romanian poetry; (last but not least, he was arguably the first Romanian writer who published in all Romanian provinces and was constantly interested in the problems of Romanians everywhere. He defined himself as a Romantic, in a poem addressed To My Critics (Criticilor mei), and this designation, his untimely death as well as his bohemian lifestyle (he never pursued a degree, a position, a wife or fortune) had him associated with the Romantic figure of the genius. As early as the late 1880s, Eminescu had a group of faithful followers. His 1883 poem Luceafărul was so notable that a new literary review took its name after it. The most realistic psychological analysis of Eminescu was written by I. L. Caragiale, who, after the poet's death published three short care articles on this subject: In Nirvana, Irony and Two notes. Caragiale stated that Eminescu's characteristic feature was the fact that "he had an excessively unique nature". Eminescu's life was a continuous oscillation between introvert and extrovert attitudes. That's how I knew him back then, and that is how he remained until his last moments of well-being: cheerful and sad; sociable and crabbed; gentle and abrupt; he was thankful for everything and unhappy about some things; here he was as abstemious as a hermit, there he was ambitious to the pleasures of life; sometimes he ran away from people and then he looked for them; he was carefree as a Stoic and choleric as an edgy girl. Strange medley! – happy for an artist, unhappy for a man!"
Sursa foto/Source of photo above:
 Academia Română
"De ce a fost aleasă ziua lui Eminescu drept zi a Culturii Naționale? Poate pentru că ''El e cel care a spus că teiul e sfânt. El e cel al cărui nume nu se cade să fie luat în deșert. (...) El e cel care oricâte desnădejdi ne-ar încerca ne dă temeiuri ca totuși să nu desnădăjduim'' (Geo Bogza). Poate pentru că reprezintă ''omul deplin al culturii românești'' (Constantin Noica). Poate că niciodată nu e prea mult să-l recitim pe poetul, prozatorul, dramaturgul, ziaristul și gânditorul Mihai Eminescu.

Criticul literar Titu Maiorescu, mentorul ''Junimii'', spunea despre marele poet: ''Pe cât se poate omenește prevedea, literatura poetică română va începe secolul al XX-lea sub auspiciile geniului lui și forma limbei naționale, care și-a găsit în poetul Eminescu cea mai frumoasă înfăptuire până astăzi, va fi punctul de plecare pentru toată dezvoltarea viitoare a veșmântului cugetării românești.''
(...)
"În cartea dedicată vieții lui Mihai Eminescu, George Călinescu a scris: ''Astfel se stinse în al optulea lustru de viață cel mai mare poet pe care l-a ivit și-l va ivi vreodată, poate, pământul românesc. Ape vor seca în albie și peste locul îngropării sale va răsări pădure sau cetate, și câte o stea va veșteji pe cer în depărtări, până când acest pământ să-și strângă toate sevele și să le ridice în țeava subțire a altui crin de tăria parfumurilor sale''.

Primul care a intuit marele efect modelator al creației eminesciene a fost Titu Maiorescu: ''Eminescu a făcut ca toată poezia acestui secol să evolueze sub auspiciile geniului său, iar forma înfăptuită de el a limbii naționale să devină punctul de plecare pentru întreaga dezvoltare ulterioară a veșmântului și cugetării românești''.

Eminescu a fost o personalitate copleșitoare, care i-a impresionat pe contemporani prin inteligență, memorie, curiozitate intelectuală, cultura de nivel european, bogăția și farmecul limbajului. Din acest motiv putem spune că ''fără Eminescu am fi mai altfel și mai săraci" (Tudor Vianu).

''A vorbi de poet este ca și cum ai striga într-o peșteră vastă ... Nu poate să ajungă vorba până la el, fără să-i supere tăcerea. Numai graiul coardelor ar putea să povestească pe harpă și să legene, din depărtare, delicata lui singuratecă slavă'' (Tudor Arghezi)." 
 Sursa Agerpres.ro
*Sursa/Source: Read for more info on  Agerpres.ro

Eminescu, Veronica, Creangă - Primul film documentar (1914)
"Are titlul Eminescu, Veronica, Creangă și este primul film documentar despre Eminescu. A fost realizat de Octav Minar în 1914. Filmul a fost găsit la Arhiva Naţională de Filme de către Ion Rogojanu şi Dan Toma Dulciu. Filmul are 21 de minute şi a fost realizat în 1914, de Octav Minar, un cercetător controversat al vieţii lui Mihai Eminescu.
*Sursa/source of video: Internet/ you tube. 

Pelicula, considerată una dintre cele mai valoroase piese de tezaur, a fost descoperită, în urmă cu câţiva ani, la Arhiva Naţională de Filme, de pasionaţii bibliofili Ion Rogojanu şi Dan Toma Dulciu. Documentarul, recuperat şi recondiţionat integral, este creaţia Casei de Filme "Pathé", iar imagine poartă semnătura lui Victor de Bon. Acesta realizează aici o creaţie extrem de interesantă, în sensul că documentarul e presărat cu scene lirice, interpretate de artişti profesionişti (primele încercări de docu-drama!), iar poemele eminesciene sunt ecranizate artistic, cu filmări făcute în Italia şi Egipt." *
*Sursa/Source: Read for more info on  Agerpres.ro


"Eminescu was only 20 when Titu Maiorescu, the top literary critic in 1870 Romania dubbed him "a real poet", in an essay where only a handful of the Romanian poets of the time were spared Maiorescu's harsh criticism. In the following decade, Eminescu's notability as a poet grew continually thanks to 
(1) the way he managed to enrich the literary language with words and phrases from all Romanian regions, from old texts, and with new words that he coined from his wide philosophical readings; 
(2) the use of bold metaphors, much too rare in earlier Romanian poetry; 
(3) last but not least, he was arguably the first Romanian writer who published in all Romanian provinces and was constantly interested in the problems of Romanians everywhere.
 He defined himself as a Romantic, in a poem addressed To My Critics (Criticilor mei), and this designation, his untimely death as well as his bohemian lifestyle (he never pursued a degree, a position, a wife or fortune) had him associated with the Romantic figure of the genius. As early as the late 1880s, Eminescu had a group of faithful followers. His 1883 poem Luceafărul was so notable that a new literary review took its name after it.

The most realistic psychological analysis of Eminescu was written by I. L. Caragiale, who, after the poet's death published three short care articles on this subject: In Nirvana, Irony and Two notes. Caragiale stated that Eminescu's characteristic feature was the fact that "he had an excessively unique nature". Eminescu's life was a continuous oscillation between introvert and extrovert attitudes.

"That's how I knew him back then, and that is how he remained until his last moments of well-being: cheerful and sad; sociable and crabbed; gentle and abrupt; he was thankful for everything and unhappy about some things; here he was as abstemious as a hermit, there he was ambitious to the pleasures of life; sometimes he ran away from people and then he looked for them; he was carefree as a Stoic and choleric as an edgy girl. Strange medley! – happy for an artist, unhappy for a man!" *
*Sursa/source: Click to read more info on Wikipedia; About  Eminescu/ Romanian Culture
"Deşi a ajuns jurnalist printr-un concurs de împrejurări, Eminescu nu a practicat jurnalismul ca pe o meserie oarecare din care să-şi câştige pur şi simplu existenţa. Articolele pe care le scria au constituit o ocazie de a face cititorilor educaţie politică, aşa cum îşi propusese.

„Părerea mea individuală, în care nu oblig pe nimeni de-a crede, e că politica ce se face azi în România şi dintr-o parte şi dintr-alta e o politică necoaptă, căci pentru adevărata şi deplina înţelegere a instituţiilor noastre de azi ne trebuie o generaţiune ce-avem de-a o creşte de-acu-nainte. Eu las lumea ca să meargă cum îi place dumisale – misiunea oamenilor ce vor din adâncul lor binele ţării e creşterea morală a generaţiunii tinere şi a generaţiunii ce va veni. Nu caut adepţi la ideea cea întâi, dar la cea de a doua sufletul meu ţine ca la el însuşi." *
*Sursa/source: Wikipedia: Activitatea de jurnalist politic

Aleea rondului român. The alley with sculptures In Cismigiu Park. Busts of romanian writers. "The Rondul Român ("Romanian Round") or Rotonda Scriitorilor ("Writers' Rotunda") is a circular alley which has stone busts of twelve important Romanian writers: Mihai Eminescu, Alexandru Odobescu, Titu Maiorescu, Ion Luca Caragiale, George Coșbuc, Ștefan Octavian Iosif, Ion Creangă, Alexandru Vlahuță, Duiliu Zamfirescu, Bogdan Petriceicu Hasdeu, Nicolae Bălcescu and Vasile Alecsandri." Wikipedia

Izvorul Eminescu/ Eminescu's Water Spring in Cismigiu Park. June 2015 "Se presupune că în acest loc a existat un izvor mai vechi. Monumentul actual este de formă semicirculară, din blocuri de piatră. Legenda spune că poetul Mihai Eminescu venea în aici pentru a se odihni, pe vremea când lucra la ziarul Timpul. De altfel, poetul a locuit o vreme în apropiere de acest loc." Sursa: http://ampt.ro/monument/izvorul-eminescu

"Peste vârfuri trece lună, Codru-şi bate frunza lin, Dintre ramuri de arin Melancolic cornul sună."

"Over the tree tops glides the moon, Woods are dancing in the breeze, Through the boughs of alders trees Plays the horn a woeful tune."
Some landscape pink roses in the gardens of the Cismigiu park. "Rosaceae (the rose family) is a medium-sized family of flowering plants, including about 2830 species in 95 genera." Wikipedia

Swans and geese in the park (like in a fairytale image, kind of...)

Pigeon - Feral pigeons (Columba livia domestica), also called city doves, city pigeons, or street pigeons, are derived from domestic pigeons that have returned to the wild. Small walk in the park.

"The Cișmigiu Gardens (Romanian: Parcul Cișmigiu) are a public park near the center of Bucharest, Romania, spanning areas on all sides of an artificial lake. The gardens' creation was an important moment in the history of Bucharest. They form the oldest and, at 17 hectares (42 acres), the largest park in city's central area. The main entrance is from Regina Elisabeta Boulevard, in front of the City Hall; there is another major entrance at the Știrbei Vodă Street, near the Crețulescu Palace. The southwestern corner of the park is adjacent to the Gheorghe Lazăr High School....The park was built in 1847, at a time when Bucharest was the capital of Wallachia, on a site formerly known as Lacul lui Dura neguțătorul (the "Lake of Dura the merchant"), or simply as Dura.[1] The pool it replaced was a popular site for fishing from as early as the 17th century, and was inhabited by mallard colonies.[1] A part of the present-day gardens was occupied by a vineyard, which was planted around a water source: the latter had been tapped during the bubonic plague epidemic of 1795, when the two sons of Prince Alexander Mourousis took refuge in the largely uninhabited zone." Wikipedia

Cismigiu Gardens (Park&Lake). Every town is beautiful, every single corner of neighbourhood is so special, that it makes me to remind myself of the words written in an old essay: by Cella Delavrancea:  "Bucharest is an earth friendly for the trees. Cismigiul possess even today, among many trees and shrubs, some beautiful sycamore trees, but one, the one it was declared "monument of nature", it can turn through his branches of a huge circumference and it can offer even today, to about 50 people, a beneficial shadow in days of heat. "  (...) My city, Bucurestii of today, receives a new vigour, and is the heart that beats into the rhythm of confidence in future."
Click to read more about Cismigiu Gardens (Park&Lake)
Arhiva foto privată/ Private photos archive.
Click to see enlarged views.

Series of photo instants, 
up-close & collages in color and/or black & white. 
Visions. June 2015 in Cismigiu Park.
Walks in Cișmigiu Gardens

2016©AlexaT
GândCălător.blogspot.com


Mihai Eminescu's poem: Sara pe Deal/Eve On The Hill :
"Dreary the horn sounds in the eve on the hill, 
Sheepflocks return, stars on their way twinkle still, 
Watersprings weep murmuring clear, 
and I see Under an acacia tree, 
love, thou art waiting for me."
Have a positive and awesome year of 2016! 
Be joyful, amazing and never give up to smile! 
Stunning things are all over! 

Stay positive, today, tomorrow and always! 
Rămâi pozitiv, astăzi, mâine și întotdeauna!
So, very thankful, each and every day, to be inspired...
All is well...

44 de comentarii:

 1. Your nature photos are so lovely Alexa. I have a little trouble with the translation of the rest of the post.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Indeed, there is a large part of post (with excerpts or citations from the media) in romanian. In this case, it can be used the translate button, "powered by google translate", that is posted on the right side of the blog.
   But I'll try my best in the next posts; sorry for any inconvenience. Thank you so much, Sallie!

   Ștergere
 2. Cred ca daca El nu ar fi existat am fi fost trist de saraci...
  Multumesc pentru aceasta prezentare deosebita!
  Fie ca anul 2016 sa-ti fie minunat si inspirat!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Multe multumiri; sper sa fi reusit sa exprim vizual, dar mai ales prin atat de pretuitele insemnari din clasicii atat de cunoscuti.
   Un an memorabil si plin de inspiratie, asemenea!

   Ștergere
 3. A day to celebrate national culture is a brilliant idea! And to celebrate it on a poet's birthday is fabulous!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. This is true! It was a great choice, to celebrate both events in the same day! Thank you so much for this lovely thought!

   Ștergere
 4. Beautiful! The park and the lake looks lovely. Have a great week ahead!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Thank you so much, Gunilla; Indeed is a lovely park to have a cosy walk, in every season, but especially in summer! Have a pleasant week, too!

   Ștergere
 5. Hello Alexi, the poem is pretty. What a great poet. Your images are beautiful. Thank you for linking up and sharing your post. Happy Sunday, enjoy your new week ahead!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Highly appreciate your thought, Eileen! Many thanks and also for the Viewing Nature in every saturday! Greetings as always!

   Ștergere
 6. It's so green there - a feast for the eyes. I was interested in this characterization of the poet: "Eminescu's life was a continuous oscillation between introvert and extrovert attitudes."

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Indeed, it is the most significant characterization made by the romanian writter I.L. Caragiale about Eminescu's personality.
   Thank you for your expressed thought! Highly appreciated!

   Ștergere
 7. Hi! It's nice to celebrate the National day of culture. Your mosaic photos are stunning nice. your plants photos are very beautiful. Thanks for sharing.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Many thanks for appreciation, Minoru Saito! It's a very important day for the national culture, for sure! Highly appreciated your thought!

   Ștergere
 8. Nice post remembrance for this poet, best regard from Belgium

  RăspundețiȘtergere
 9. Mihail Eminescu was unknown to me, now I know better. A wonderful park & beautiful photos!

  RăspundețiȘtergere
 10. What a beautiful way to remember the national poet.

  RăspundețiȘtergere
 11. What a fabulous celebration...I loved learning about it. Here Jan. 15th marks Martin Luther King Jr's birthday who championed civil rights for African Americans in the 1960s before he was assassinated in 1968.

  Donna Donabella@GardensEyeView
  and LivingFromHappiness

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Thank you for your expressed thought; it is for sure a great day to have a celebration! Greetings, Donna!

   Ștergere
 12. Alexi, such wonderful collections and photos!...:)JP

  RăspundețiȘtergere
 13. This is a great post and I love all your images!

  RăspundețiȘtergere
 14. Hello Alexa. I always use the translation button if I need to, but you do a wonderful job of adding the english text to your posts. This was an interesting post to read along with enjoying the photo.. Thank you.. Michelle

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. I always like to read your comments! Your thought is so highly appreciated! And I thank you very much for your positivity expressed through words...
   Thank you so, Michelle!

   Ștergere
 15. Heisann! Beautiful word and pictures. I read the poem in English, was trilled ;:OD) Have nice days ...

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. What joy! So glad you enjoyed the pictures and poem, as well!! All the best, as well!

   Ștergere
 16. Lovely post, Alexa!
  Thank you for your continued support of the Floral Friday Fotos meme.

  RăspundețiȘtergere
 17. Fabulous! Thank you for sharing with Today's Flowers. So appreciative:)

  RăspundețiȘtergere
 18. A lovely place to remember this writer - in a green park!
  Thanks for joining us on the Friday Greens meme!

  RăspundețiȘtergere

Thanks for coming by my blog and for your fantastic thoughts and comments!! I appreciate your precious invested time in the reading of my posts and I'll visit you, as soon as I can, in the next available period of time. Have a positive and awesome day! Be joyful, amazing and never give up to smile! Stunning things are all over! All the best!

Warning:
Please, to consider, and do not intend to leave anonymous messages that anyway can be/will be considered spam. All the unsolicited messages (in commercial purpose or otherwise) will be deleted if their purpose is to be potentially harmful to this blog. Also, not allowed for commercial advertisement to let any unsolicited links!!

(NB/ So all the anonymous messages will be considered as *spam* by the system.)

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...