marți, 25 noiembrie 2014

Călătorie de suflet. Travel of "may". Photo serie: Pâclele Mari. The Big Mud Volcanoes. (Part IV)

Photo serie: Geological & botanical views. Vulcanii Noroioși de la Pâclele Mari.  The Big Mud Volcanoes from Pâclele Mari.  Arhiva foto privată/ Private photos archive. Click to see enlarged views.
Photo serie: Geological & botanical views. Vulcanii Noroioși de la Pâclele Mari.  
The Big Mud Volcanoes from Pâclele Mari.
previous post: Travel of "may"/ La drum de "mai".  Drumul. The road. (III)
Arhiva foto privată/ Private photos archive. 
Click to see enlarged views.
 Photo serie: Geological & botanical views. Vulcanii Noroioși de la Pâclele Mari.  The Big Mud Volcanoes from Pâclele Mari.  Arhiva foto privată/ Private photos archive. Click to see enlarged views.
Panorama at the mud volcanoes from Berca. And my sister, Rox.

Instant at the Mud Volcanoes Area at Berca. Picture made by my sister, Rox.

Photo serie: Geological & botanical views.
Vulcanii Noroioși de la Pâclele Mari. 
The Big Mud Volcanoes from Pâclele Mari.

Arhiva foto privată/ Private photos archive.
Click to see enlarged views.

Info (click to read more on internet via Wikipedia)
  • "Vulcanii Noroioși de la Pâclele Mari este o arie
    protejată de interes național ce corespunde categoriei a IV-a IUCN (rezervație naturală, tip geologic și botanic, situată în județul Buzău, pe teritoriul administrativ al comunei Scorțoasa.
Rezervația naturală se află la o altitudine de 322 m, are o suprafață de 22 ha și reprezintă o zonă de interes geologic și botanic, datorită celor două cratere de vulcani noroioși aflate pe platou și a două specii de plante halofile (plante ce se dezvoltă în mediu sărat) Nitraria schoberi și Obione verrucifera."

"Muddy Volcanoes from Pâclele Mari is a protected area of national interest corresponding IUCN category IV (nature reserve, geological and botanical, located in Buzau County, the territory of the commune Scorțoasa. 


Nature Reserve is situated at an altitude of 322 m, has an area of 22 hectares and is a geological and botanical area of interest due to the two craters of mud volcanoes located on the plateau and two species of halophilic plants (plants that grow in salty environment) Nitraria schoberi and Obione verrucifera."


  • "Lista rezervațiilor naturale din România cuprinde ariile protejate de interes național corespunzătoare categoriilor I-a, a III-a și a IV-a IUCN (rezervații naturale de tip științific, rezervații naturale declarate monumente ale naturii, rezervații naturale de tip geologic, floristic, faunistic, avifaunistic, peisagistic sau mixt și zone umede)."

"The list of nature reserves in Romania with protected areas of national interest corresponding to the categories I, III and IV IUCN (type scientific nature reserves, nature reserves declared natural monuments, natural reserves of geological, flora, fauna, bird, landscape or mixed and wetlands). " Stay positive, today, tomorrow and always! 
Rămâi pozitiv, astăzi, mâine și întotdeauna!

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...